School at Sea

SASlessen    

School at Sea is een talentontwikkelingsprogramma bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO die meer uit zichzelf willen halen. Dat doen ze door jongeren verantwoordelijkheid te geven en ze kennis te laten maken met andere culturen en samenlevingsvormen.

School at Sea werkt volgens het principe van ervaringsgericht leren, gebaseerd op de uitspraak van Wijsgeer Confucius: “Vertel het me en ik vergeet het. Laat het me zien en ik herinner me het. Laat het me doen en ik begrijp het.” School at Sea gelooft dat jongeren beter in staat zijn theoretische kennis te doorgronden en te onthouden als zij theorie koppelen aan praktijkervaring.

Verder gelooft School at Sea dat jongeren tot veel meer in staat zijn dan ze soms zelf denken en stimuleert dat door ze uit te dagen om zelfstandig te denken en te handelen. Dit proces wordt voor en tijdens de reis in etappes uitgerold. Aan het begin van de tocht kan het schip nog niet zonder hulp bestuurd worden en worden de expedities van te voren voor de leerlingen uitgestippeld. Naarmate de reis vordert krijgen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden. Bij de scheepsovernames vervullen ze echte scheepsfuncties en besturen dan zelf het schip. Hierbij leren ze dat je de klus alleen klaart door samen te werken, waarbij iedereen nodig en even belangrijk is. Tijdens de expedities maken ze uiteindelijk zelf een plan en bedenken wat de groep nodig heeft aan budget, materiaal en proviand.

De coachingsmethodiek van School at Sea is gebaseerd op het principe dat fouten maken mag omdat je daar het meest van leert. En omdat fouten maken mag laat School at Sea het meeste door de leerlingen zelf doen, om hierbij te ontdekken wat werkt en wat niet.

De visie van School at Sea wordt ondersteund en beoordeeld door de adviesraad. Deze bestaat uit Michiel Westenberg (hoogleraar in de Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in de ontwikkeling van tieners) en Joost Schokkenbroek (hoofdconservator collecties bij het scheepvaartmuseum en sinds 2013 bijzonder hoogleraar Maritieme Geschiedenis en Erfgoed aan de VU).

Michiel Westenberg zegt over School at Sea: ” Tijdens de puberteit leren mensen iets heel belangrijks: het nemen van verantwoordelijkheid voor de kleine en grote keuzes die ieder van ons maakt in het leven. Die keuzes maken we niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen en voor de maatschappij in het algemeen. Het is de kunst in het leven om een individuele bijdrage te leveren die onszelf en anderen goed doet. School at Sea voorziet daarin op een unieke en doeltreffende wijze: om het schip weer in veilige haven te krijgen moet intensief samengewerkt worden, terwijl iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.”

Volgens Joost Schokkenbroek voorziet het programma van School at Sea niet alleen in de behoefte om de liefde voor varen, schepen en water over te dragen; ook past het in een aloude traditie in Nederland om jongelui reeds vroeg vertrouwd te maken met de elementen die ons al vele eeuwen bedreigen, maar ons evenzeer in staat hebben gesteld over de hele wereld sociale en economische netwerken te onderhouden. ” Door maanden achtereen aan boord van een groot zeilschip op elkaar aangewezen te zijn treden de leerlingen van School at Sea in de voetsporen van honderdduizenden zeelieden voor hen en krijgen zij een goed besef van de historische werkelijkheid.”

Aan boord wisselen studiedagen en wachtdagen elkaar af. Op studiedagen wordt gewerkt aan schooltaken en wordt er door de docenten begeleid als daarom gevraagd wordt en sturen ze waar nodig. Op de wachtdagen draait het om zeilen en alle leerlingen hebben ieder twee wachtdiensten van vier uur per etmaal. Hiermee zijn ze dus letterlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het schip. Verder koken de leerlingen, zorgen voor het schoonhouden en onderhoud aan het schip, budgetteren en doen inkopen. In samenwerking met de docenten van de eigen school wordt door de leerlingen een planning gemaakt voor de komende zes maanden en worden er samen met school afspraken gemaakt over toetsen en toetsmomenten. Zo kan tijdens de reis het lesprogramma van de eigen school gevolgd worden.

SCHOOL AT SEA. You Sail. You learn.

klik hier voor meer informatie over School at Sea

 

 

 

 

 

MET SCHOOL AT SEA DE OCEAAN OVER